04 fevereiro, 2009

Cabracho

Confundirme cun escacho, cagoensós!... E pretender chamarme Berete! Un ten o seu status: escarapote e, cando menos, para pastel do 16.

1 comentário:

Anónimo disse...

Pois a min gústame Rubio, que é o alcume do tipo roxo que lle arranxa a miña nai o termo da auga.