13 outubro, 2008

07 outubro, 2008

con Z

Hai un tempo para as conversas, un outro para os silenzos (esos que se escriben con z)